Các hành vi trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bị nghiêm cấm và quyền của tổ chức tôn giáo được quy định thế nào?

PV
04/07/2021 13:11
Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Ảnh minh họa.

Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Ảnh minh họa.

Pháp luật quy định một số hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Ngoài ra, quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc cũng được pháp luật quy định rất rõ ràng.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) quy định: Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Ngoài ra, quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc cũng được pháp luật quy định rất rõ ràng.

Theo tài liệu hỏi đáp "Một số vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay" của Hội LHPN Việt Nam, các hành vi sau trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo sẽ bị nghiêm cấm:

Điều 5 - Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (2016) quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo:

1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo:

a. Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;

b. Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài

sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

c. Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;

d. Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Các hành vi trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bị nghiêm cấm và quyền của tổ chức tôn giáo được quy định thế nào? - Ảnh 1.

Các đối tượng của Hội thánh Đức chúa trời truyền đạo trái phép. Ảnh minh họa: TTXVN

Về quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, Điều 7 - Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (2016) quy định quy định như sau:

1. Hoạt động tôn giáo theo hiến chương, điều lệ và văn bản có nội dung tương tự của tổ chức tôn giáo.

2. Tổ chức sinh hoạt tôn giáo.

3. Xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tôn giáo. Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo.

4. Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở tôn giáo.

5. Nhận tài sản hợp pháp do tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tự nguyện tặng cho.

6. Các quyền khác theo quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn