Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được dùng như thế nào?

22/06/2021 22:07
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vừa qua, tôi có thực hiện giao dịch tài sản và được yêu cầu có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân. Tôi cũng chuẩn bị kết hôn và sẽ làm đăng ký tại nơi cư trú của đằng vợ. Vậy tôi có thể sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân này để làm căn cứ tiến hành đăng ký kết hôn được không?

Hỏi: Vừa qua, tôi có thực hiện giao dịch tài sản và được yêu cầu có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân. Tôi nhanh chóng xin được giấy xác nhận tại UBND phường theo thủ tục được hướng dẫn. Tôi thấy trong giấy ghi có thời hạn là 06 tháng. Trong dịp này, tôi cũng chuẩn bị kết hôn và sẽ làm đăng ký tại nơi cư trú của đằng vợ. Vậy tôi có thể sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân này để làm căn cứ tiến hành đăng ký kết hôn được không?

Hoàng Thanh (Đồng Nai)

Trả lời: Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Theo đó, tại khoản 3 điều 23 quy định: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không có giá trị khi sử dụng vào mục đích khác với mục đích ghi trong Giấy xác nhận.

Ngày 28/5/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Khoản 4 điều 12 của Thông tư nêu rõ: "Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác, không phải để đăng ký kết hôn, thì người yêu cầu không phải đáp ứng điều kiện kết hôn; trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ mục đích sử dụng, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn. Số lượng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp theo yêu cầu. Ví dụ: Giấy này được cấp để làm thủ tục mua bán nhà, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn".

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được dùng như thế nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Như vậy, trường hợp của bạn dù có xin nhiều giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân để phục vụ mục đích trong giao dịch tài sản thì bạn không thể dùng giấy xác nhận này làm căn cứ để đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Muốn đăng ký kết hôn thì bạn phải đến UBND cấp xã nơi thường trú để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phuc vụ cho mục đích kết hôn.

Khoản 3, điều 12 Thông tư 04 quy định: Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn thì cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ cấp một (01) bản cho người yêu cầu. Trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định đăng ký kết hôn.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Về thủ tục, người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu. Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn