Khôi phục chợ phiên, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số

08/12/2023 16:25

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, một số địa phương vùng miền núi của tỉnh Nghệ An đã khôi phục lại một số mô hình chợ phiên như chợ phiên Mường Quạ, xã Môn Sơn, chợ phiên Mường Chon xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, chợ phiên Tam Thái, huyện Tương Dương...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn