Lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ biên cương Lai Châu

24/11/2023 17:40
Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (bìa trái) và Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo TƯ Hội LHPN Việt Nam Lò Thị Thu Thủy trao tặng áo ấm, nhu yếu phẩm, vở học sinh... cho em Tào Me Tèo (10 tuổi, bé gái dân tộc Mảng thuộc hộ nghèo tại bản Hua Pảng do Ban DTTG và TYM nhận đỡ đầu).

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (bìa trái) và Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo TƯ Hội LHPN Việt Nam Lò Thị Thu Thủy trao tặng áo ấm, nhu yếu phẩm, vở học sinh... cho em Tào Me Tèo (10 tuổi, bé gái dân tộc Mảng thuộc hộ nghèo tại bản Hua Pảng do Ban DTTG và TYM nhận đỡ đầu).

Ngày 22/11, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc kiểm tra việc thực hiện Dự án 8; công tác Hội và thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã biên giới khó khăn Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn, Lai Châu).

Thành phần Đoàn công tác gồm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cùng đại diện Lãnh đạo, cán bộ Ban Dân tộc - Tôn giáo, TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Trong buổi làm việc tại xã về nội dung liên quan đến Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", bà Khoàng Thị Thanh Nga Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lai Châu và bà Nghiên Thị Tú Anh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nậm Nhùn đã báo cáo với Đoàn Công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam về kết quả, tiến độ Dự án và hoạt động giám sát triển khai thực hiện bình đẳng giới trong các dự án, tiểu dự án trong Chương trình MTQG DTTS tại địa phương…

Cũng nhân dịp làm việc tại xã, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đã tham gia, góp ý 1 buổi sinh hoạt mẫu của Tổ truyền thông cộng đồng về nội dung "Tuyên truyền, vận động về thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng có đông phụ nữ DTTS có tín ngưỡng, tôn giáo" (ưu tiên thành viên tham gia buổi sinh hoạt là phụ nữ DTTS theo đạo Tin lành). Tổ chức các hoạt động đồng hành có ý nghĩa với tổng nguồn lực xã hội hóa trị giá hơn 130 triệu đồng để trao tặng trang thiết bị làm việc cho Hội LHPN xã, trao tặng quà thiết yếu (nồi cơm điện, gạo, quần áo…) cho gần 150 hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong phối hợp; Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tại Lai Châu hiện cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong tổ chức thực hiện các văn bản của TƯ còn chậm, thiếu đồng bộ. Tiến độ giải ngân chậm (tại cấp tỉnh, tính đến thời điểm tháng 11/2023 vẫn chưa giải ngân nguồn vốn 2023 do mới chỉ đang thực hiện nguồn vốn kéo dài của năm 2022).

Với cấp xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Tái Thị Tạch đã thông tin về tình hình đời sống, tư tưởng của hội viên, phụ nữ và công tác Hội với nhiều khó khăn, thách thức. Đây là biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Nậm Nhùn, có đường biên giới dài 4,587km, 1 cột mốc biên giới. Địa hình núi cao hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nhưng còn thiếu đồng bộ; tình trạng sản xuất manh mún, phân tán, sản xuất nông nghiệp vẫn mang tính tự cung, tự cấp, trình độ canh tác lạc hậu vẫn tồn tại ở vùng đồng bào các dân tộc ít người. Do địa hình dốc nên các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, xói mòn đất thường xuyên xảy ra trên địa bàn xã. Toàn xã có 6 bản với 11 dân tộc anh em sinh sống trong đó có 3 dân tộc chính là Mông, Mảng và Hà Nhì… Trình độ dân trí của phụ nữ và nơi đây còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao 46,32% (189 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo 12,99% (53 hộ). Trật tự an toàn xã hội biên giới vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định như: di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, các tệ nạn khác… Tính đến tháng 11/2023, tại xã có 308 hội viên phụ nữ, trong đó có tới hơn 50% (156 chị) là hội viên phụ nữ nghèo, có 17 hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ.

Ngoài ra, cũng do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau nên hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước từ xã đến một số chi hội chưa được thường xuyên, kịp thời; gắn phong trào, cuộc vận động hướng đến hội viên điển hình tiên tiến còn hạn chế. Công tác nắm tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ đôi khi chưa kịp thời dẫn đến tình trạng một số ít hội viên vẫn còn tảo hôn, sinh con thứ 3 vẫn còn xảy ra. Một số cán bộ Hội và chi hội trưởng ở cơ sở tham gia vào các hoạt động có liên quan đến phụ nữ, trẻ em chưa hiệu quả, chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội và cán bộ Hội; chất lượng sinh hoạt ở một số chi hội chưa đáp ứng với yêu cầu. Đối với thực hiện triển khai dự án 8 chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chậm so với quy định. Công tác phối hợp tuyên truyền về pháp luật tín ngưỡng tôn giáo cũng như công tác QLNN về tôn giáo chưa được thường xuyên.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức tại cơ sở, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh mong muốn trong thời gian tới, Hội LHPN các cấp tại Lai Châu khẩn trương hơn nữa trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động trên tinh thần chủ động nghiên cứu các hướng dẫn của Trung ương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sáng tạo, linh hoạt, đeo bám/kiên trì và hiệu quả. Trong đó, với Dự án 8, căn cứ trên khung Chiến lược truyền thông của TW, tỉnh cần sớm lựa chọn những nội dung/phương thức phù hợp với thực tiễn của địa phương để triển khai thực hiện; Khẩn trương triển khai các mô hình Tổ truyền thông cộng đồng và nhanh chóng phối hợp với ngành giáo dục, Đoàn thanh niên trong xây dựng các mô hình Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi tại Nhà trường và cộng đồng…

Xã Nậm Ban là một trong tổng số 100 xã trong Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2025. Tại cấp Trung ương, 2 đơn vị là Ban Dân tộc - Tôn giáo và Tổ chức Tài chính vi mô Tình thương (TYM) là đơn vị được phân công hỗ trợ xã. Trong 3 năm qua, 2 đơn vị đã tổ chức triển khai các hoạt động đồng hành thiết thực: Trao 02 Mái ấm tình thương trị giá 60 triệu đồng, hỗ trợ 04 mô hình sinh kế 40 triệu đồng; Nhận đỡ đầu 01cháu bé người DTTS có hoàn cảnh khó khăn với các hoạt động hỗ trợ học bổng (7,2 triệu đồng), trao quà tặng nhu yếu phẩm...

Một số hình ảnh trong chuyến công tác của đoàn:

Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ biên cương Lai Châu- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (thứ 3 từ trái sang) trao tặng 1 bộ máy tính cho Hội LHPN xã Nậm Ban

Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ biên cương Lai Châu- Ảnh 2.
Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ biên cương Lai Châu- Ảnh 3.

Trao tặng 100 suất quà tặng là nồi cơm điện kèm gạo (mỗi suất gồm 1 nồi + 5 kg gạo) đến các hộ gia đình hội viên, phụ nữ trên địa bàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh mong muốn việc nấu cơm bằng nồi điện thay thế cho nấu cơm bằng bếp củi - phần nào giúp chị em giảm bớt được gánh nặng việc nhà...

Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ biên cương Lai Châu- Ảnh 4.
Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ biên cương Lai Châu- Ảnh 5.

Đoàn công tác trao tặng 200kg gạo và 70 suất quà (quần bò, áo ấm mới, sách, vở, sữa bột, ngũ cốc, mì tôm, thịt hộp, bánh, kẹo...) cho 55 học sinh và 6 thầy cô giáo tại 2 điểm trường Mầm non và Tiểu học bản Hua Pảng, xã Nậm Ban.

Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ biên cương Lai Châu- Ảnh 6.

Đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà và động viên hộ gia đình chị Chịn Me Hoi tại bản Hua Pảng - là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đã được nhận Mái ấm tình thương trị giá 40 triệu đồng (do Quỹ TYM hỗ trợ năm 2023)

Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ biên cương Lai Châu- Ảnh 7.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Đội công tác Biên phòng (thuộc Đồn biên phòng xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn)

Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ biên cương Lai Châu- Ảnh 8.
Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ biên cương Lai Châu- Ảnh 9.
Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ biên cương Lai Châu- Ảnh 10.
Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ biên cương Lai Châu- Ảnh 11.

Một số hoạt động của đoàn trong chuyến công tác

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.