Nghĩa vụ trong thực hiện tự do tín ngưỡng, tôn giáo và thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

PV
11/07/2021 22:30
Ảnh minh họa: ST

Ảnh minh họa: ST

Khi tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức, cá nhân đều phải thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định. Ngoài ra, cơ sở tín ngưỡng nếu muốn hoạt động tín ngưỡng, cũng cần phải phải đăng ký với chính quyền địa phương.

Theo tài liệu hỏi đáp "Một số vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay" của Hội LHPN Việt Nam, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ sau khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:

Điều 9 - Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (2016) quy định:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo phải tuân thủ Hiến pháp, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm hướng dẫn tín đồ, người tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật.

Về tổ chức hoạt động tín ngưỡng, Điều 10 - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (2016) quy định:

Hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

Nghĩa vụ trong thực hiện tự do tín ngưỡng, tôn giáo và thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Về đăng ký hoạt động tín ngưỡng, Điều 12 - Luật tín ngưỡng, tôn giáo (2016) quy định:

1. Hoạt động tín ngưỡng của cơ sở tín ngưỡng phải được đăng ký, trừ cơ sở tín ngưỡng là nhà thờ dòng họ.

2. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến UBND cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng chậm nhất là 30 ngày trước ngày cơ sở tín ngưỡng bắt đầu hoạt động tín ngưỡng, trừ trường hợp tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục sau thời gian gián đoạn hoặc lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về quy mô, nội dung, thời gian, địa điểm.

Văn bản đăng ký nêu rõ tên cơ sở tín ngưỡng, các hoạt động tín ngưỡng, nội dung, quy mô, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động.

UBND cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn