Nhân rộng các sáng kiến tuyên truyền, vận động phát triển hội viên tại vùng tôn giáo

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (bìa trái) trò chuyện với đại biểu bên lề Diễn đàn.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (bìa trái) trò chuyện với đại biểu bên lề Diễn đàn.

Hội LHPN Việt Nam luôn chú trọng đổi mới phương thức sinh hoạt, không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động để thu hút ngày càng đông hội viên theo các tôn giáo tham gia tổ chức Hội. Tính đến tháng 6/2023, tổng số hội viên phụ nữ tôn giáo là 1.654.803 người, chiếm 9.09% hội viên cả nước.

Thông tin trên được đưa ra tại Diễn đàn "Chia sẻ, vận động nhân rộng các sáng kiến và giải pháp thông tin tuyên tuyền, vận động phát triển hội viên tại vùng tôn giáo" do Hội LHPN Việt Nam tổ chức sáng 26/9/2023 tại Nam Định với sự có mặt của Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh...; gần 150 đại biểu (là lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị; các đồng chí đại diện Hội LHPN các tỉnh/thành và chức sắc, chức việc, tín đồ là hội viên theo tôn giáo đại diện cho các sáng kiến, mô hình tiêu biểu) đến từ 22 tỉnh, thành và trực tuyến tại 21 điểm cầu trên cả nước.

Nhân rộng nhiều sáng kiến tuyên tuyền, vận động phát triển hội viên tại vùng tôn giáo - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu khai mạc Diễn đàn "Chia sẻ, vận động nhân rộng các sáng kiến và giải pháp thông tin tuyên tuyền, vận động phát triển hội viên tại vùng tôn giáo"

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nêu bật: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác tôn giáo, ban hành và thực hiện nhất quán nhiều chính sách, pháp luật nhằm tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực, không ngừng chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam luôn quan tâm, đặt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ DTTS, phụ nữ theo các tôn giáo là một trong những ưu tiên trọng tâm của Hội qua các nhiệm kỳ bằng các văn bản chỉ đạo quan trọng như Nghị quyết 06/NQ-BCH ngày 19/02/2014 của Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI về "Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay"; Chương trình hành động số 12/CTr/ĐĐ ngày 11/5/2018 của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam về "Thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới".

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết phụ nữ các tôn giáo, nữ chức sắc, chức việc đạt nhiều kết quả, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội. Các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ theo tôn giáo phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống đã được Hội LHPN các cấp chú trọng thực hiện thông qua kết nối, hỗ trợ vốn vay với lãi suất thấp, ký kết chương trình phối hợp với các Ngân hàng, hỗ trợ mô hình sinh kế cho tổ, nhóm phụ nữ. Cán bộ Hội vùng DTTG được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam cũng nhấn mạnh đến vai trò của các cấp Hội trong việc tích cực đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình hoạt động nhằm đưa phong trào phát triển đồng đều cả về số lượng và chất lượng, không ngừng khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của hội viên, phụ nữ theo các tôn giáo nhằm phát huy truyền thống "tốt đời, đẹp đạo", đóng góp nguồn lực, chung tay phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Qua quá trình triển khai thành lập và duy trì hoạt động, nhiều mô hình, sáng kiến tuyên truyền vận động đã chứng minh được tính phù hợp, đáp ứng đúng nhu cầu của phụ nữ có đạo.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam cũng đề cập đến: Các sáng kiến, mô hình về hỗ trợ an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em thu hút được nhiều nữ tín đồ các tôn giáo tham gia do tính chất hoạt động gắn với phương châm hành đạo chân chính của nhiều tôn giáo. Bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, các sáng kiến, mô hình đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của phụ nữ trong công tác nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương; Các sáng kiến mô hình hỗ trợ phụ nữ theo tôn giáo phát triển kinh tế tập trung hỗ trợ hội viên phụ nữ tôn giáo vay vốn, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề…; Các giải pháp, sáng kiến thành lập mô hình phát triển tổ chức Hội vững mạnh vùng tôn giáo được nhiều địa phương tập trung chỉ đạo. Các mô hình văn hoá, văn nghệ, thể thao theo sở thích có hiệu ứng lan tỏa tốt, tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ tôn giáo giao lưu học tập, tiếp cận thông tin, nâng cao trình độ nhận thức, phát huy vai trò người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Một số mô hình tiêu biểu do các chức sắc, nữ tu các tôn giáo phối hợp thành lập đã vận động nữ tín đồ, những người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng tham gia vào các hoạt động Hội rất hiệu quả như: Mô hình "CLB nữ chức sắc Phật giáo" (tỉnh Hà Nam); Tổ phụ nữ "Dòng con Đức mẹ" (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ); Mô hình "CLB gia đình người Công giáo tiêu biểu (tỉnh Nam Định)…

Nhiều chức sắc các tôn giáo đã trở thành tấm gương điển hình có những sáng kiến trong tuyên truyền, vận động nữ tín đồ tham gia và đóng góp tích cực cho hoạt động Hội, được bà con nhân dân quý trọng.

"Có thể nói, các mô hình, giải pháp tuyên truyền vận động mà các cấp Hội phụ nữ triển khai tại địa bàn tôn giáo đã được chú trọng đổi mới, sáng tạo, phù hợp với từng tôn giáo, từng vùng miền, góp phần quan trọng đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động, phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội đến với phụ nữ tôn giáo. Đồng thời, phát huy được vai trò trách nhiệm, sự tham gia tích cực của chị em trong các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phát huy dân chủ, giữ gìn an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân"- Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thu Thảo khẳng định.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của các cấp Hội, các chị là UV BCH các cấp là chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, trong thời gian qua đã dành nhiều tâm huyết, tình cảm và sức lực để đóng góp xây dựng tổ chức Hội, phong trào Hội tại các địa bàn trọng điểm tôn giáo ngày càng thực chất, hiệu quả.

Trước những vấn đề tôn giáo, hiện tượng tôn giáo phức tạp mới nảy sinh, các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi; Các tổ chức tôn giáo trái pháp luật hoạt động thông qua mạng xã hội, lôi kéo phụ nữ ở các lứa tuổi tham gia, gây khó khăn trong công tác nắm bắt thông tin, tuyên truyền, vận động; Một bộ phận phụ nữ theo tôn giáo bị các thế lực thù địch lợi dụng để chia rẽ, kích động chống phá khối đại đoàn kết toàn dân, gây bất ổn định an ninh, chính trị xã hội…, công tác tôn giáo nói chung và công tác vận động phụ nữ tôn giáo nói riêng đòi hỏi phải không ngừng đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam mong muốn tại diễn đàn, nhiều đại biểu sẽ chia sẻ các cách làm hay, các sáng kiến, kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động của địa phương và những kiến nghị, đề xuất để các sáng kiến, mô hình hay được nhân rộng, công tác vận động phụ nữ theo tôn giáo của Hội LHPN Việt Nam sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

Sau phần khai mạc, là các tham luận và giao lưu với các nhân vật điển hình/chức sắc tôn giáo nhằm chia sẻ, nhân rộng các sáng kiến tuyên truyền, vận động phát triển hội viên tại vùng tôn giáo.

Một vài hình ảnh tại diễn đàn:

Nhân rộng các sáng kiến tuyên truyền, vận động phát triển hội viên tại vùng tôn giáo - Ảnh 4.

Bà Lò Thu Thủy (trái), Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo, TƯ Hội LHPN Việt Nam, trao đổi với đại biểu

Các đại biểu tôn giáo Cao Đài (trái), Phật giáo tại Diễn đàn

Tiết mục biểu diễn của CLB gia đình người Công giáo tiêu biểu, tỉnh Nam Định nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ các đại biểu tham dự diễn đàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn