Pháp luật quy định về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tín ngưỡng, tôn giáo như thế nào?

21/08/2023 14:31
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Quy định khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tín ngưỡng, tôn giáo được đề cập như thế nào trong Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo?

Điều 63 - Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (2016) quy định:

1. Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và các tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính, khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Việc giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn