Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

25/08/2023 14:31
Đồng bào dân tộc Chăm ở Ninh Thuận vui đón lễ hội Ka tê. Ảnh minh họa: Nguyễn Văn Bình

Đồng bào dân tộc Chăm ở Ninh Thuận vui đón lễ hội Ka tê. Ảnh minh họa: Nguyễn Văn Bình

Những quy định về xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như thế nào trong Luật?

Điều 64 - Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (2016) quy định:

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Luật xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt cụ thể và thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính; chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Nguồn: Hội LHPNVN

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn