Tăng cường giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số

03/10/2021 16:56
Một nghi thức trong nghi lễ thổi tai của người Ba Na. Đây là nghi lễ cho em bé dưới 24 tháng, nhằm gửi gắm mong muốn các thần linh tiếp tục bảo vệ và dạy bảo con trẻ lớn lên của đồng bào Ba Na. Ảnh VNE

Một nghi thức trong nghi lễ thổi tai của người Ba Na. Đây là nghi lễ cho em bé dưới 24 tháng, nhằm gửi gắm mong muốn các thần linh tiếp tục bảo vệ và dạy bảo con trẻ lớn lên của đồng bào Ba Na. Ảnh VNE

Trong giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch sẽ phối hợp, tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá về văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam, góp phần thu hút, phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, UBDT và Bộ VH,TT&DL sẽ phối hợp, triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, gia đình truyền thống các dân tộc thiểu số (DTTS); tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá về văn hóa truyền thống các DTTS Việt Nam góp phần thu hút, phát triển du lịch vùng đồng bào DTTS. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân tộc và công tác VH,TT&DL, gia đình; tập huấn nâng cao năng lực trong công tác VH,TT&DL và gia đình cho các các nghệ nhân, người có uy tín, trưởng thôn, bản người DTTS.

Bên cạnh đó, UBDT và Bộ VH,TT&DL cũng tăng cường tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tổ chức triển khai Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2025"; Đề án hỗ trợ bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2018-2025. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cơ bản về dân tộc, công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác VH,TT&DL các cấp.

Triển khai Dự án xây dựng Học viện Dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo kế hoạch. Tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa thanh niên, học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc; Gặp mặt, biểu dương Người có uy tín, các nghệ nhân dân gian ưu tú là người DTTS trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng kế hoạch đưa các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú người DTTS vào truyền dạy văn hóa trong các trường học vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là các trường chuyên biệt...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn