Tags:   Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ pháp chế - Thanh Tra