Từ 1/7, công dân khai báo tạm vắng bằng cách nào?

10/06/2021 10:45
Ảnh minh họa: ST

Ảnh minh họa: ST

Ngày 15/5/2021, Bộ Công an đã ra Thông tư 55/2021 thay thế Thông tư 35/2014/TT-BCA và Nghị định 31/2014/NĐ-CP. Thông tư này hướng dẫn Luật Cư trú, trong đó có hướng dẫn công dân khai báo tạm vắng.

Cụ thể, khoản 1 Điều 16 Thông tư 55/2021/TT - BCA nêu rõ, việc khai báo tạm vắng được thực hiện bằng một trong các hình thức:

Đến trực tiếp cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận khai báo tạm vắng;

- Số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết công khai;

- Trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú được cơ quan quản lý cư trú niêm yết hoặc thông báo công khai;

- Ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Từ 1/7/2021 có nhiều thay đổi về khai báo tạm vắng (ảnh minh họa)

Từ 1/7/2021 có nhiều thay đổi về khai báo tạm vắng. Ảnh minh họa

Việc khai báo tạm vắng này áp dụng với các trường hợp nêu tại điểm c, điểm d, khoản 1, Điều 31 Luật Cư trú 2020 gồm:

- Người đang trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ khác đi khỏi huyện đang ở từ 03 tháng liên tục trở lên;

- Đi khỏi xã thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên với người không phải là bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng; người đang chấp hành án phạt quản chế… trừ trường hợp đã đăng ký tạm trú tại nơi mới hoặc xuất cảnh ra nước ngoài.

Nội dung khai báo tạm vắng bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người khai báo tạm vắng; lý do tạm vắng; thời gian tạm vắng; địa chỉ nơi đến.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn