"Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" đến Quảng Nam phát triển "tà đạo"

04/11/2023 16:16
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thời gian gần đây, một số đối tượng Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ từ các tỉnh, thành khác đến Quảng Nam chia thành nhiều nhóm nhỏ, thường xuyên thay đổi địa điểm, phương thức hoạt động nhằm phát triển "tà đạo" với nhiều dấu hiệu tiêu cực, có yếu tố mê tín, dị đoan...

Ngày 4/11, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh cùng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể thuộc tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc triển khai thực hiện một số công tác đối với Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ.

Thời gian gần đây, một số đối tượng Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ (HTCĐCTM) từ các tỉnh, thành khác đến Quảng Nam chia thành nhiều nhóm nhỏ, thường xuyên thay đổi địa điểm, phương thức hoạt động nhằm phát triển "tà đạo" với nhiều dấu hiệu tiêu cực, có yếu tố mê tín, dị đoan, trục lợi cá nhân, gây bức xúc và phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xoá bỏ về phương diện tổ chức đối với HTCĐCTM xuất hiện tại Quảng Nam. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, như hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo; lợi dụng tôn giáo để trục lợi…

Các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm hành vi trên không gian mạng.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các tổ chức tôn giáo về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các hoạt động vi phạm pháp luật, tác hại do HTCĐCTM gây ra để nâng cao nhận thức, cảnh giác, đồng thuận xã hội, đồng thuận tôn giáo trong nhìn nhận, phê phán, phát giác, ngăn chặn, xử lý hoạt động vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đạo đức tôn giáo của HTCĐCTM.

UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy đảng, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương chỉ đạo, phối hợp với đoàn thể, các cơ sở, đơn vị liên quan, cơ sở giáo dục tại địa phương tăng cường công tác thông tin, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền cho học sinh, sinh viên nhận thức rõ bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của HTCĐCTM để cảnh giác, không bị lôi kéo, trường hợp vi phạm thì xử lý theo quy chế kỷ luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức đối với người tham gia đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn